Att börja spela ett instrument - praktiska tips för föräldrar

Att börja spela ett instrument

Att börja spela ett instrument

 

 

Textversion

Att börja spela ett instrument – praktiska tips för föräldrar

Det sägs att musik är ett universellt språk. Oavsett var man kommer ifrån och vilken bakgrund man har är en melodi något alla kan uppskatta. En ton, ett ackord ger inlevelse. Musikgenren spelar ingen roll. Det är den individuella musikupplevelsen som är viktig.

Som förälder vill man att barnen lär sig musicera, men framförallt vill man att barnen ska utvecklas, trivas och ha roligt under tiden. Här presenterar vi en guide med praktiska tips för föräldrar som vill att deras barn ska börja spela ett instrument.

Alla kan lära sig spela ett instrument

Många föräldrar tror att deras barn måste vara särskilt begåvade för att börja spela ett instrument, eller att de måste ha takt eller rytm. Musikskola, övning och entusiasm är snarare nyckeln till framgång än ärftlig talang.

Varför ska mitt barn lära sig spela ett instrument

Förutom glädjen att kunna spela en melodi, sägs det att instrumentspel kan ge ditt barn följande positiva bieffekter:

 • Bättre studieresultat i matematik och språk.
 • Ökad reaktionshastighet.
 • Bättre minne.
 • Förstärkt självförtroende.
 • Disciplin.
 • Ökad kreativitet och fantasi.
 • Stort tålamod.
 • Bättre socialt liv.
 • Minskad oro och stress.
 • Ökad koncentrationsförmåga.
 • Förbättrad motorik.

Hur inspirerar man barn att börja spela ett instrument

När du har beslutat dig för att ditt barn ska börja spela ett instrument finns det många saker du kan göra för att inspirera det och väcka dess intresse för musik.  

Låt musik ingå i er dagliga rutin

 • Skapa musik av vardagliga sysslor.
  • Sjung i köket med en träsked och trumma på en uppochnervänd bunke när ni bakar tillsammans med barnen.
  • Skapa rytmiska melodier när ni leker med olika sportredskap t.ex. tennisracket, bandyklubbor m.m.
 • Lyssna på musik överallt – i bilen, i köket, när ni äter. Att låta musik ljuda konstant är ett bra sätt att integrera musik i barnens liv.

Förknippa musik med nöje – ge barnen starka musikupplevelser

 • Besök spelningar med livemusik.
 • Gå på konserter för barn.
 • Gå på musikfestivaler utomhus och kombinera det med picknik och lek.
 • Anmäl barnet till sommarläger som fokuserar på musik.

Studera musik på ett underhållande vis          

 • Tala om inspirerande musikers liv, såsom till exempel Bob Dylans. 
 • Lär dem urskilja olika musikstilar, allt från klassisk musik till jazz och rock.
 • Väck deras intresse för musikhistoria.
  • Klassiska epoker – Bach, Beethoven, Mozart.
  • Nutida musikhistoria – från Beatles till James Brown, till dagens Justin Bieber-era.

Ditt barn kommer att älska musik!

Bra att veta innan man börjar musiklektioner

Det är viktigt att musicerandet utvecklas till en positiv upplevelse för både barn och föräldrar. Oftast säger barnen själva att det måste vara ”lätt och roligt” att spela ett instrument. Här är några bra tips innan ni börjar med musiklektioner.

Börja i rätt ålder

Det är väsentligt att musiklektioner påbörjas i den ålder som passar varje enskild individ. En del små är inte mogna att börja spela, medan andra kan vara redo redan vid späd ålder.

Fråga dig själv om ditt barn är tillräckligt moget att börja spela ett instrument

 • Har den utvecklad motorkoordination?
 • Kan det koncentrera sig?

BRA TEST: Kan ditt barn leka med en leksak i 15 - 20 minuter utan att tröttna på den? Då kan det lära sig att spela ett instrument också.

Innan man börjar musiklektioner behöver ditt barn kunna

 • Alfabetet från A till G.
 • Skilja höger från vänster hand.
 • Räkna till tio.
 • Hålla en penna samt röra på fingrarna separat.
 • Följa en lektion i ungefär 30 minuter.

Det finns många fördelar med att börja spela ett instrument tidigt

Många musikpedagoger är ense om att ett barn som börjar spela ett instrument tidigt kan utvecklas musikaliskt och instrumentalt på ett påfallande positivt sätt:

• Barn i förskoleåldern har lätt att lära, lyssna, härma och memorera.

• Yngre barn är ofta mer oblyga, spontana och sjunger gärna till sitt spelande.

 • De yngre barnen älskar att ”gå i skolan” och att få läxor. De ser upp till sina äldre syskon och kompisar   och vill göra och vara som dem.

• Små barn har mer tid. Ju äldre barnen blir, desto mer tid går åt till skolarbete och att vara med kompisar.

 • De barn som får möjlighet att börja spela ett instrument i tidig ålder har större motivation att fortsätta sitt spelande genom hela livet. Musicerandet blir en del av dess identitet.

• Börjar barnen spela instrument i förskoleåldern är risken mindre att de slutar spela när de blir 12-13 år. Den åldern kan vara känslig, då eleven har stora krav på hur det ska låta när han/hon spelar.

Detta är ett faktum: Erkända yrkesmusiker har i allmänhet börjat tidigt, i 5-7-årsåldern. Statistiskt börjar amatörerna senare, i 9-10-årsåldern.

Fördelar med att börja spela ett instrument senare

Vissa musikpedagoger är tveksamma till tidig start och menar att äldre barn i 8-9 års åldern uppskattar att spela ett instrument mer och hinner ikapp barn som börjat i en tidigare ålder.

 • Äldre barn har större koncentrationsförmåga.
 • Det är lättare att kommunicera med en äldre barn.
 • De är mer symbolmogna och lär sig snabbare noter.
 • Om barnet på grund av tidig start blir för pressat och pådrivet är risken stor att han/hon slutar spela, eller tappar lusten att spela.

Kom ihåg: Även om det finns fördelar med att börja tidigt så är det aldrig för sent!

Kort sagt: Oavsett om barnet börjar tidigt eller sent med sitt instrument är målet att intresset för instrumentet fortsätter i framtiden, antingen som hobby eller som yrke!

Skapa en musikmiljö hemma   

Det är av stor vikt att man skapar en miljö där det är roligt att spela, där barnet känner lust till att spela och därmed att lära sig mer.

 • Anordna en plats i hemmet där inga syskon eller husdjur kan störa; ett ställe där det är lugnt och bekvämt att spela.
 • Håll olika elektroniska spel och andra saker som kan distrahera ur sikte.
 • Inred platsen så den är inbjudande och mysig, inte kal och tråkig.

Musikskola – ett viktigt steg

Att lära sig spela ett instrument är inte bara en fråga om att ha en kvalificerad lärare. Det är fördelaktigt att man börjar spela i en musikskola med andra barn snarare än hemma där man kan bli distraherad av TV, matlagning, syskon och husdjur. Fördelarna med en musikskola är många:

Musikskolan skapar en miljö där det är roligt att spela

 • Man kan musicera tillsammans med andra barn.
 • Man får uppleva ett flertal andra musikinstrument.
 • Man ser andra barns framgång och motiveras av den.
 • Man ser bättre resultat på kortare tid.

Lärarna är professionella

 • Lärarna är kvalificerade och utbildade på varje instrument.
 • De är utbildade i att undervisa barn och nybörjare.
 • Det är inte bara deras extrajobb eller hobby, utan ett seriöst arbete och engagemang.
 • De är inte bara lärare, utan även ert barns vän och mentor.

Man kan följa både enskilda lektioner och grupplektioner

 • Enskild undervisning
  • Bättre när man just har börjat med ett instrument.
  • Läraren kan fokusera på elevens styrkor och svagheter.

         .     Gruppundervisning

  • Bättre för träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori m.m.
  • Bättre för mer avancerade elever att spela tillsammans.

Undervisningens mål i en musikskola

 • Att ge eleverna kunskap i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en meningsfull och stimulerande del av deras liv.
 • Att genom ensemblespelande skapa gemenskap och engagemang.
 • Att ge eleverna kunskaper i olika musikgenrer och kulturer.
 • Att skapa aktiva lyssnare.
 • Att med musikens hjälp bidra till en allsidig utveckling av eleven både motoriskt, emotionellt, intellektuellt och socialt.

Instrument

Att välja viket instrument man vill spela kan vara svårt. Det är viktigt att instrument är anpassat till barnets personlighet, koncentrationsförmåga, motorik och gehör.

Musikinstrument kan indelas i olika familjer

 • slagverksinstrument, till exempel trummor av olika slag, xylofon, marimba, pukor, etc.
 • blåsinstrument, till exempel träblåsinstrument som klarinett, tvärflöjt, oboe, fagott, saxofon eller bleckblåsinstrument som trumpet, trombon, valthorn och tuba.
 • tangentinstrument där piano ingår, liksom orgel, cembalo, dragspel etc.   
 • stråkinstrument liksom fiol eller violin, altfiol eller viola, cello eller violoncell samt basfiol eller kontrabas.
 • knäppinstrument liksom harpa, luta, mandolin, gitarr, banjo, ukulele etc. Här ingår även elgitarr och elbas eftersom ljudet alstras av en sträng.   
 • elektroniska instrument där ljudet skapas på elektrisk väg genom en tongenerator.

Vilket instrument ska man börja med

Den rätta åldern att börja spela ett speciellt instrument beror dels på vilket instrument det gäller och dels på hur moget barnet är. Här följer några riktlinjer:

 • Piano /keyboard - 4 år och uppåt.
 • Gitarr - elektrisk, klassisk, akustisk och bas - 5 år och uppåt.
 • Trummor -  8 år och uppåt. En viss längd för att kunna nå pedaler och cymbaler krävs.
 • Kontrabas, basun och tuba - för nybörjare i tonårsåldern (även vuxna). Talanger upptäcks inte nödvändigtvis i barndomen.

Tips: Lämpliga nybörjarinstrument för yngre barn är blockflöjt, fiol, trumpet och piano.  

Att välja rätt instrument

Låt ditt barn själv välja ett instrument som passar dess personlighet. Gå tillsammans till en musikaffär och prova på olika instrument. Här är en del faktorer som du bör tänka på:

 • Välj bland instrument inom den musikgenre barnet gillar mest.
 • Instrumentet återspeglar barnets personlighet. Låt det själv föreslå olika instrument det vill prova på.
 • Se till att instrumentet passar dess ålder.
 • Tänk på vilken inlärningskurva instrumentet har. Hur snabbt kan ditt barn bemästra det?
 • Att det är ett instrument som det kommer vilja spela i framtiden, antingen som hobby eller professionellt.

Bra att veta: Det finns många musikskolor som tillåter att man lånar hem instrument som man kan prova på. De brukar även anordna öppet hus där det är fritt att prova på olika instrument.
Ta chansen att testa en massa olika instrument!

Viktigt: Ingen kan fatta ett beslut om vilket instrument de vill spela utan att höra det vackert spelat!    

Vad du bör tänka på när du väljer ett instrument

Några praktiska frågor och råd.

 • Är instrumentet stort? Se till att du har tillräckligt med plats hemma, och att det går att transportera i bilen eller på bussen.
 • Har du råd till flöjt eller harpa? Kolla din budget. Musikinstrument kan vara en dyr affär.
 • Vill du att instrumentet ska vara bärbart? Se till att det inte är otympligt.
 • Är instrumentet ovanlig? Ta reda på om det erbjuds musiklektioner för detta instrument. Privatlektioner för speciella instrument kan vara dyra.
 • Kan ditt barn öva hemma utan att grannarna klagar? Tänk på hur hög ljudnivå instrumentet åstadkommer.

Tips: Köp kvalitetsmässigt det bästa instrumentet du har möjlighet till. Ju bättre ljud- och spelkvalitet, desto   mer entusiasm från ditt barn att lära mer!

Var får man tag i ett instrument

Ett eget, ordentligt instrument är viktigt. Lärarna brukar kunna hjälpa till vid instrumentköp, eller ge information om hur man på olika sätt kan få tag på ett:

 • från olika instrumentbutiker och musikaffärer.
 • låna från syskon eller skolkamrater.
 • köpa begagnade instrument av äldre elever till förmånligt pris.
 • hyra stråk- och blåsinstrument från musikskolor tills man hinner skaffa ett eget instrument. 

Tips: Hyr gärna ett instrument till att börja med - i fall barnet ångrar sig och vill byta!

Övning

Syftet med övning är att förbättra såväl tolkning som teknik. Många talanger misslyckas för att de inte vill eller kan öva. Föräldrar är en oersättlig hjälp när det gäller att hjälpa barnet i att strukturera sin övning, hjälpa och motivera.

Motivera unga musiker att öva

De elever som lyckas bäst med sin övning är de som förstår vad och hur de ska öva och som därför kan lägga ner många timmar utan att uppleva det som ett offer.

 • Avskilj musik från andra ämnen som t.ex. matematik. Få ditt barn att inse att det är roligt och underhållande att spela ett instrument.
 • Undvik att pressa och tjata. Låt barnet själv ta kontroll över sitt övningsschema.
 • Ordna en allmän plats i hemmet där barnet får arbetsro, där du samtidigt kan hålla uppsikt och hjälpa om så behövs. Ett avskilt rum dit man sänder barnet för att öva kan få en negativ effekt på övandet.   
 • Se till att ditt barn har de hjälpmedel som behövs t.ex. instrument, notställ, notpapper, anteckningsbok, penna och radergummi. 
 • Kontrollera att instrumentet är av bra kvalitet och att det är ordentligt stämt. Barnet motiveras inte till att öva om instrumentet fungerar dåligt eller låter bedrövligt.
 • Spela in och lyssna tillsammans på barnets musicerande och framsteg.
 • Se till att barnet inte har för många fritidsaktiviteter! Det är viktigt för barnets självkänsla att ha gott om tid att öva sitt spel i lugn och ro samt hinna med läxorna.
 • I perioder kan motivationen att öva gå i vågor. Om ditt barn börjar uppleva övandet och spelandet som någonting negativt, tala om det för läraren. Tillsammans kan ni hitta metoder och övningssätt som passar just ditt barn i det tillfället.   

Övningsmetoder

För att övningen ska gå lättare gäller det att hitta en balans mellan frihet och disciplinerad övning. Att öva på rätt sätt är lika viktigt som att öva ofta.

 • Låt barnet öva vid en speciell tidpunkt varje dag. Efter en tid kommer övningen ingå i en rutin och barnet behöver inte bli ständigt påmint om att öva.
 • Se till att barnet övar tillräckligt långsamt och noggrant. Barnets iver att lära sig kan ibland ta överhand och det börjar därför slarva och öva in fel.
 • Repetition istället för tidspress. För ett barn kan 30 minuter övning låta som en oändlighet, medan att öva ett stycke tre gånger är mer konkret.
 • Ge beröm och uppmuntran när barnet följer sitt övningsschema.

OBS: För att lyckas bör barnet spela minst 20 minuter varje dag till att börja med!

Suzukimetoden

Suzukimetoden bygger på interaktionen mellan de tre hörnstenarna: elev, förälder och lärare.

 • Studenten lär i sin egen takt i små steg med kontinuerlig uppmuntran, på samma sätt som ett barn lär sig sitt modersmål.
 • Eleven har enbart den hörda musiken som rättesnöre. Det spelar rent och rytmiskt korrekt, då det helt instinktivt inrättar sitt spel efter förebilden.
 • I spelandet lämnas aldrig ett stycke. I stället repeteras det och förbättras med nya kunskaper samtidigt som man bygger upp repertoaren.
 • Notläsningen kommer senare när barnet har fått ett naturligt förhållande till sitt instrument och redan kan spela många stycken.
 • Syftet är att få barnet att uppleva glädjen med musiken och att uppskatta livet. Det viktigaste är att eleven inte mister lusten att spela.

Suzuki citat: "En metod är precis så bra eller dålig som dess utövare”.

Övning ger färdighet

Det viktigaste är att ditt barn inte känner rädsla för att något är för svårt eller tappar tålamodet. Om barnet övar på ett instrument tillräckligt länge kommer det slutligen att bemästra det. Övning ger färdighet om man har:

 • lust och självmotivation.
 • korrekt arbetstempo.
 • ett övningsschema.
 • tydliga mål och rimligt ställda krav.

Kom ihåg: Ju roligare det är, desto bättre går det. Ju bättre det går, desto roligare blir det!

Övning med noter

Att kunna noter är förstås nödvändigt om ditt barn vill fortsätta som musiker. Oroa dig inte om barnet inte omedelbart kan läsa alla slags notbilder. Att känna till grunderna räcker för att komma igång, och med den utgångspunkten kan ni välja lämpliga musikstycken för att öva, spela och bygga på kunskaper.

Slutligen ett par råd till ditt barn

 • Bli inte ledsen om det inte alltid låter så bra när du spelar.
 • Gör alltid de övningar din lärare ger dig, även de enklaste. 
 • Öva och repetera ofta, men kom ihåg att ha roligt.
 • Spela gärna inför dina vänner eller din familj.

Lycka till!

Referenser

fof.se:

När musiken träffar hjärtat

cdn2.hubspot.net

Parents’ guide to starting music lessons

 

childrensmusicworkshop.com

When to start music lessons: My child loves music – so what should I do?

academyofmusicandart.com

A beginners’ guide to music lessons

sheknows.com

10 ways music benefits children

Music lessons: Is your child ready?

wikihow.com

How to encourage your children to attend music lessons

diva-portal.org

Det ska börjas i tid

Känner du dig motiverad att öva?

musik-instrument.se

Spela instrument – guide till att lyckas

sv.wikipedia.org

Musikinstrument

ciao.se

Att välja rätt instrument

muras.fi

Elevantagning

hubpages.com

Choosing a musical instrument – what instrument should my child play?

musicparentsguide.com

How to choose which musical instrument to play

publector.org

Att lära sig spela gitarr

kristianstad.se

Suzukimetoden

 

swesuzuki.org

Välkommen till Suzukivärlden!

takelessons.com

13 super effective ways to motivate your child to practice music

moks.fi

Att börja studera musik – praktiska tips

Att börja studera musik – introduktion för föräldrar

Grafiken är utarbetad av www.stepnote.se. Den kan användas fritt på er hemsida under förutsättning att ni hänvisar till källan www.stepnote.se