Lär dig noternas och pausernas värden

Vad är en halvnot? Hur många slag i takten varar en punkterad fjärdedelsnot? Vilken paussymbol motsvarar en helnot?

 

Det är till stor hjälp om värdena för de mest grundläggande noterna och pauserna sitter i ryggmärgen, så att du fritt kan läsa rytmen i noterna eller kan skriva noter själv. Tills de gör det hittar du här en överskådlig översikt som hjälper dig att förstå det mest grundläggande när det gäller notvärden och motsvarande pauser.  

 

Vi har två viktiga hjälpnoter som bör nämnas innan du går vidare till nedanstående översikt.

1) Det betyder 'antal slag i takten' 

Rytmen i musiken kan också kallas för 'pulsen'. I nästan all musik du hör kan du stampa fyra slag i varje takt med foten och därmed hålla rytmen/pulsen. Dessa fyra slag i varje takt kallas för ’fjärdedelar’. Som du nog förstår finns det ett rytmvärde som motsvarar dessa fjärdedelar och det kallas en fjärdedelsnot.

 

När du spelar i 4/4 (fyra fjärdedelar) kan du räkna till fyra i varje takt och pulsen anger att det är skrivet fyra stycken fjärdedelar i varje takt. Fjärdedelarna blir alltså de man räknar utifrån och anger värdet utifrån. När vi till exempel vid den första noten här under – helnoten – skriver att den varar fyra slag, betyder det att helnoten varar lika lång tid som fyra fjärdedelar tillsammans.

2) Det betyder det när det är en prick efter en not eller en paus

Om det är en prick efter noten eller pausen ska den hållas sitt eget värde plus hälften av sitt eget värde.  

Helnot

En helnot varar i fyra slag. Helnoten och den motsvarande pausen ser ut på följande sätt:

Sådan ser en helnode ud

 

 

 

Sådan ser en helnodepause ud

 

 

Punkterad halvnot

En punkterad halvnot varar i tre slag. Den punkterade halvnoten och den motsvarande pausen ser ut på följande sätt:

Sådan ser en punkteret halvnode ud

 

 

 

 

Sådan ser en punkteret halvnode pause ud

 

 

Halvnot

En halvnot varar i två slag. Halvnoten och motsvarande paus ser ut på följande sätt:

Sådan ser en halvnode ud

 

 

 

 

Sådan ser en halvnode pause ud

 

 

Punkterad fjärdedelsnot

En punkterad fjärdedelsnot varar 1½ slag. Den punkterade fjärdedelsnoten och den motsvarande pausen ser ut på följande sätt:

Sådan ser en punkteret fjerdedelsnode ud

 

 

 

 

 

Sådan ser en punkteret fjerdedels pause ud

 

 

 

 

Fjärdedelsnot

En fjärdedelsnot varar i ett slag. Fjärdedelsnoten och motsvarande paus ser ut på följande sätt:

Sådan ser en fjerdedelsnode ud

 

 

 

 

Sådan ser en fjerdedels pause ud

 

 

 

 

 

Punkterad åttondelsnot

En punkterad åttondelsnot varar i 3/4 slag av en fjärdedelsnot. Den punkterade åttondelsnoten och motsvarande paus ser ut på följande sätt:

Sådan ser en punkteret ottendedels node ud

 

 

 

 

 

 

Sådan ser en punkteret ottendedels pause ud

 

 

 

 

 

Åttondelsnot

En åttondelsnot varar i ett halvt slag av en fjärdedelsnot. En punkterad åttondelsnot och motsvarande paus ser ut på följande sätt:

Sådan ser en ottendedels node ud

 

 

 

 

Sådan ser en ottendedels pause ud

 

 

 

Sextondelsnot

En sextondelsnot varar i ett fjärdedels slag av en fjärdedelsnot. En sextondelsnot och den motsvarande pausen ser ut på följande sätt:

Sådan ser en sekstendedelsnode ud

 

 

 

 

Sådan ser en sekstendedels pause ud