Lär dig durskalor

Lär dig durskalor

 

- Durskalornas uppbyggnad
- Alla durskalorna skrivna i G- och F-klav
- Alla förtecken till durskalorna
- Namn på alla tonerna
- Bra tips vid övning av durskalor

 

 

Lär dig alla durskalorna

Nyttan av att lära dig spela alla durskalorna på ditt instrument är stor! Därmed lär du dig nämligen alla tonarter och förtecken. 
När du är förtrogen med skalorna kommer du uppleva att det är mycket lättare för dig att spela melodier från noter, oavsett vilken tonart de spelas i. 
Dessutom kommer du ha lättare att improvisera, lära dig ackord och slutligen bemästra andra skalor som härstammar från durskalorna. 

 

Tips för att öva skalor
Lägg tid på att förstå hur en durskala är uppbyggd – se punkt 1. Öva därefter på skalorna enligt följande struktur:

1) Spela skalorna upp och ned i ett såpass långsamt tempo att du kan spela hela skalan utan avbrott.
2) När du är förtrogen med skalan höjer du långsamt tempot. Det ska fortfarande inte vara snabbare än att du kan spela skalan utan avbrott.
3) Testa att spela skalorna i flera oktaver.
4) Pröva nu att använda hela instrumentet - d.v.s. oavsett vilken skala du spelar så börjar du på den djupast möjliga tonen på ditt instrument och spelar upp till den högsta möjliga tonen. Det betyder att du inte alltid börjar på grundtonen i skalan, utan hittar den djupaste tonen på ditt instrument och inleder skalan där. Genomför även denna övning med att börja på den högsta möjliga tonen på ditt instrument. 
 

1) Durskalans uppbyggnad

En durskala består av sju olika toner och därefter kommer grundtonen tillbaka som den åttonde tonen en oktav över den där du började. 
Alla durskalor är uppbyggda med samma intervaller mellan tonerna – och intervallerna kan du se i illustrationen här under. 
”1” betyder en hel ton och ”½” betyder en halv ton.
  

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån ovanstående uppbyggnad kan du nu börja på vilken ton som helst och själv räkna ut hur durskalan ska spelas. 

 


2) De 12 durskalorna

Här under följer de 12 durskalorna skrivna både i G-klav och F-klav (basklaverna) skrivna i samma ordningsföljd som de uppträder i kvintcirkeln.

C-dur skala

C dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-dur skala

Förtecken för tonen: F (läs mera om förtecken här)

G-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-dur skala

Förtecken för tonerna F och C

D-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-dur skala

Förtecken för tonerna F och C

A-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-dur skala

Förtecken för tonerna F, C, G och D

E-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-dur skala

Förtecken för tonerna F, C, G, D och A

H-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fis-dur skala

Förtecken för tonerna F, C, G, D, A och 

Fis-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des-dur skala

Förtecken för tonerna H, E, A, D och G

Des-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-dur skala

Förtecken för tonerna H, E, A och D

As-dur skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es-dur skala

Förtecken för tonerna H, E och A

Es-dur skalaen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bb-dur skala

Förtecken för tonerna H och E

Bb-dur skalaen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-dur skala

Förtecken för tonen H

D-dur skalaen