Förtecken – lär dig om förtecken

Förtecknen visar dig vilken tonart du ska spela i och därmed vilka noter det eventuellt är kors eller b framför (se här under). Det finns totalt 12 durtonarter. C-dur har inget förtecken; i den tonarten spelar du på alla de vita tangenterna. 

 

Förtecken kan antingen stå till vänster i början av varje notlinje eller vid varje enskild not.

 

Står förtecknet längst till vänster på notlinjen gäller det genom hela melodin. Står det bara placerat vid en enskild not i en takt (löst förtecken) gäller det bara i den takten. Om det kommer ett återställningstecken senare i takten gäller inte förtecknet längre.

 

Sådan ser Kryds fortegnet ud

 

 

 

Kors – Tonen höjs en halv ton. Istället för den ursprungliga tonen spelas tonen på närmaste vita eller svarta tangent till höger.

 

Sådan ser b fortegnet ud

 

”B” - Tonen sänks en halv ton. Istället för den ursprungliga tonen spelas tonen på närmaste vita eller svarta tangent till vänster.

 

 

Sådan ser fortegn for opløsning ud

Återställningstecken – Från början finns det ett förtecken före noten. Nu när det står ett återställningstecken gäller inte förtecknet mer i denna takt. I nästa takt gäller förtecknet igen. 

 

Om du vill lära dig att spela alla 12 durskalorna kan du titta på vår guide om att lära dig spela durskalorna.