Guide till att förstå symboler och beteckningar

När en melodi skrivs ned på noter noteras ofta några symboler och beteckningar som berättar för musikern hur de ska navigera i noterna.

 
Det handlar till exempel om att upprepa några passager, gå tillbaka till noternas början eller hoppa fram till en annan del. 

Här under har vi samlat de vanligaste symbolerna och beteckningarna och skapat en förklaring till dem.

 

  

Coda

När du ser detta tecken ska du hoppa direkt till den takt där Codatecknet finns och spela vidare därifrån. Det gäller dock bara om en av följande två texter har funnits med dessförinnan: D.C. al Coda eller D.S. al Coda. (läs om D.C. al Coda och D.S. al Coda nedan) 


D.S.

Dal Segno

Hoppa tillbaka till Segnotecknet (se nedan) och spela därifrån en gång till. Om du kommer förbi D.S. en gång till ska du inte hoppa tillbaka igen. 

 

D.S. al Coda
Dal Segno al Coda
Hoppa tillbaka till Segno (se nedan) och spela fram till det första Codatecknet. När du kommer dit ska du hoppa från det Codatecknet fram till nästa (se texten om Coda) 

 

D.S. al fine
Dal Segno al Fine
Hoppa tillbaka till Segno (se nedan) och spela fram tills melodin slutar eller tills det står Fine.
 

 

 

 

Segno
Markerar det ställe som du ska hoppa tillbaka till när Dal Segno-texten dyker upp. (se Dal Segno och dess variationer ovan) 

 

D.C.
Da Capo

Hoppa tillbaka till melodins början och spela därifrån igen. Om du kommer förbi D.C. en gång till ska du inte hoppa tillbaka på nytt.

 

D.C. al fine
Da Capo al Fine

Hoppa tillbaka till melodins början och spela fram tills melodin slutar eller tills det står Fine. 

 

D.C. al Coda
Da Capo al Coda

Hoppa tillbaka till melodins start och spela fram till förstkommande Codatecken. När du kommer dit ska du hoppa från detta Codatecken till nästa (se texten om Coda).
 

 

 


Taktangivelse
Betyder att taktarten är 4/4 (fyra fjärdedelar) och att du räknar fyra fjärdedelar i varje takt / räknar till fyra i varje takt

 

 


 

Taktangivelse

(alla breve)
Betyder att taktarten är 2/2 (alla breve) och att du räknar till två i varje takt vilket motsvarar två halvnoter i varje takt.

 

 

 

 


G-klav
G-klavens funktion är att markera vart tonen ‘G’ är i notsystemet. G-klaven används vanligtvis i det notsystem som innehåller melodin. Något förenklat beskrivet är det detta system som sångare, blåsinstrument och pianots högra hand spelar efter.
 

 


 

F-klav
F-klavens (även kallad basklaven) funktion är att markera vart tonen ‘F’ finns i notsystemet. F-klaven används vanligtvis i det notsystem som innehåller bastoner. Något förenklat beskrivet är det detta system som pianots vänsterhand, bas, djupa blåsinstrument och cellon spelar efter.
Förtecknet ‘kors’
Om det är ett kors framför en ton betyder det att tonen är höjd en halv ton. Detta illustreras bäst på ett piano där man istället för den ursprungliga tonen spelar på den tangent som ligger närmast till höger om tonen. 
 

 

 

Förtecknet ‘b’
Om det står ett ‘b’ framför en ton betyder det att tonen är sänkt en halv ton. Detta illustreras bäst på ett piano, där man istället för den ursprungliga tonen spelar på den tangent som ligger närmast till vänster om tonen. 

 

 

Gentagelsestegn musik

 

 

 

 

Repetitionstecken
De två tecknen ’ramar in’ en del av melodin som upprepas. När tecknet, som här visas till höger nås, går man tillbaka till tecknet som här visas till vänster och spelar den delen av melodin igen. Därefter går man vidare såvida inget annat anges. 

 

Volte ikon
 
Volta
En volta kommer alltid att stå i slutet av en passage som upprepas och det kommer alltid finnas två voltatecken som innehåller någon siffra. När du kommer till den första voltan spelar du denna/dessa takt(er). Därefter hoppar du tillbaka och spelar stycket igen. Antalet siffror berättar hur många gånger du ska spela in i första voltan. 


I den översta av de två visade voltatecknen (där det står "1.") ska du bara spela denna volta en gång. Nästa gång du kommer tillbaka till denna volta ska du spela in i andra voltan. Hade det istället stått 1., 2. 3., skulle du spela in i denna volta tre gånger. När du har spelat in i den första voltan det antal gånger som står, ska du därefter spela i den andra voltan. 

www.stepnote.se hittar du många teoriböcker som bland annat behandlar ovanstående och notlära. 


© Copyright Stepnote Publishing