Så spelar du ackorden på pianot

Vi vill gärna ge dig en hjälpande hand och visa vilka toner de vanligaste ackorden innehåller. Vi visar det här på piano, då det är lättast att förhålla sig till för de flesta. 

 

För att inte göra det allt för komplicerat har vi valt ut följande ackord i alla 12 tonarter: dur, dur7, moll, moll7 och maj7. Det finns många fler ackord men där rekommenderar vi läroböcker och teoriböcker om du vill fördjupa dig. 


Lägg märke till att tonen 'H' och 'B' är samma ton. Det är olika vad man väljer att kalla den. 
 

Så spelar du ett C-durackord. Det innehåller tonerna C-E-G

 Sådan spiller du en C-dur7 akkord. Den indeholder tonerne C-E-G-Bb


 Så spelar du ett C-dur7ackord. Det innehåller tonerna C-E-G-Bb

 Sådan spiller du en C-dur7 akkord. Den indeholder tonerne C-E-G-Bb

 

 Så spelar du ett C-maj7ackord. Det innehåller tonerna C-E-G-H

 Sådan spiller du en C-maj7 akkord. Den indeholder tonerne C-E-G-H 

 
Så spelar du ett C-molackord. Det innehåller tonerna C-Eb-G

Sådan spiller du en C-mol akkord. Den indeholder tonerne C-Eb-G

 

 


Så spelar du ett C-mol7ackord. Det innehåller tonerna C-Eb-G-Bb

Sådan spiller du en C-mol7 akkord. Den indeholder tonerne C-Eb-G-Bb


 Så spelar du ett Cis-durackord. Det innehåller tonerna Cis-Eis-Gis
Sådan spiller du en Cis-dur akkord. Den indeholder tonerne Cis-Eis-Gis
 

Så spelar du ett Cis-dur7ackord. Det innehåller tonerna Cis-Eis-Gis-H
Sådan spiller du en Cis-dur7 akkord. Den indeholder tonerne Cis-Eis-Gis-H


 

'
 Så spelar du ett Cis-maj7ackord. Det innehåller tonerna Cis-Eis-Gis-His
Sådan spiller du en Cis-maj7 akkord. Den indeholder tonerne Cis-Eis-Gis-His


 Så spelar du ett Cis-molackord. Det innehåller tonerna Cis-E-Gis
Sådan spiller du en Cis-mol akkord. Den indeholder tonerne Cis-E-Gis


 Så spelar du ett Cis-mol7ackord. Det innehåller tonerna Cis-E-Gis-H
Sådan spiller du en Cis-mol7 akkord. Den indeholder tonerne Cis-E-Gis-H