Transponering – Lär dig att transponera

Transponering – Lär dig att transponera

Lär dig att transponera


När du spelar tillsammans med andra instrument kan du råka ut för att noterna ska transponeras till andra tonarter för att ni ska kunna spela tillsammans och för att det ska ge samma klang.

 

Man talar om att instrument till exempel är C-instrument, Bb-instrument eller Eb-instrument – och dessa instrument ger olika klang och kan inte spela efter samma noter. Därför ska noterna transponeras så att instrumenten kan spelas tillsammans. 

 

Det finns flera instrumentkategorier som vi inte kommer att gå in på, men de vanligaste instrumenten hör till de kategorier vi nämner här.
Här under använder vi ett C-instrument som utgångspunkt och visar vilka toner de andra instrumenten ska spela om de ska ge rätt klang tillsammans med ett C-instrument. 

 
Transponering från C-instrument till Bb-instrument


Spelar pianot tonen C ska ett Bb-instrument skriva tonen en hel ton högre (detsamma som 2 halva toner högre). D.v.s. att tonen C blir till tonen D (eller C-dur blir till D-dur).


Transponering från C-instrument till Eb-instrument


Spelar pianot tonen C ska ett Eb-instrument skriva tonen 9 halva toner högre. D.v.s. att C blir till A (eller C-dur blir till A-dur).
Här under ser du tre skalor. Om C-instrumentet spelar en C-durskala (som den översta är), ska Bb-instrumentet spela en D-durskala och Eb-instrumentet ska spela en A-durskala.

 

Vi tycker att det är viktigt att nämna att teorin bakom transponering är mycket omfattande och det vi berör här är en förenklad beskrivning som kan hjälpa dig att transponera, men inte nödvändigtvis att förstå teorin bakom. 

 

C-instrument

Lær at transponere C-instrument

 

 

 

 

 

 

Bb-Instrument

 

Lær at transponere Bb-instrument

 

 

 

 

 

Eb-Instrument

Lær at transponere Eb-instrument